Εργαλείων & ενδοσκοπιών

Endozime AW Extra

Πολύ-ενζυματικό απορρυπαντικό (6 ενζύμων)

Endozime Premium XP

Πολύ-ενζυµατικό απορρυπαντικό (5 ενζύμων)

Prepzyme Forever Wet

Πολύ–ενζυματικό απορρυπαντικό σε spray με τεχνολογία Bio-Clean

Prepzyme XF

Ενζυματικός αφρός αυλοειδών εργαλείων, ενδοσκοπίων & αναρροφήσεων

Liquizime XP

Αλκαλικό ενζυματικό απορρυπαντικό εργαλείων & ενδοσκοπίων

Lapcholyzime II

Πολυ-ενζυματικό απορρυπαντικό (4 ένζυμων) λαπαροσκοπικών, ενδοσκοπικών & χειρουργικών εργαλείων

Liquiclean

Ουδέτερο απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων

Des Insurance

Απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων με ήπια απολυμαντική δράση (προ-απολυμαντικό)

Prepclean Forever Wet

Αφρός για τον καθαρισμό οφθαλμολογικών εργαλείων