Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Εργαλείων & ενδοσκοπιών

Detrocid Enzym

Συμπυκνωμένο ενζυματικό απορρυπαντικό και απολυμαντικό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων

Detro OPA

Απολυμαντικό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων με ορθοφθαλδεύδη, έτοιμο προς χρήση

Detro PAA 1500

Απολυμαντικό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων με υπεροξικό οξύ, έτοιμο προς χρήση

Chemihyd des

Απολυμαντικό ενδοσκοπίων & χειρουργικών εργαλείων με γλουταραλδεΰδη, έτοιμο προς χρήση

Sterisept

Απολυμαντικό υγρό χειρουργικών εργαλείων & ενδοσκοπίων χωρίς αλδεΰδες

Chemides pulver

Απολυμαντική σκόνη χειρουργικών εργαλείων & ενδοσκοπίων με υπεροξικό οξύ

Detro Activ

Απολυμαντική σκόνη υπεροξικού οξέως με ένζυμα

Alkadent

Αλκαλικό απορρυπαντικό - απολυμαντικό οδοντιατρικών αναρροφήσεων