Επιφανειών

Detrosan AF

Απολυμαντικό spray ευαίσθητων επιφανειών & ιατροτεχνολογικών συσκευών, χωρίς αλκοόλ

Bacticid

Απολυμαντικό spray επιφανειών με 72% αλκοόλη

Cavi Wipes

Απολυμαντικά & καθαριστικά μαντηλάκια επιφανειών, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και monitors

Clean foam

Απολυμαντικός αφρός ιατροτεχνολογικών & ευαίσθητων επιφανειών, χωρίς αλκοόλ

Bacticid Wipes

Απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανειών με 72% αλκοόλη

Alpha Guard

Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλδεΰδες

Beta Guard

Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλδεΰδες

Chemipharm Des New

Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλδεΰδες