Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Αυτόματων πλυντηρίων

Endozime AW Extra

Πολύ-ενζυματικό απορρυπαντικό (6 ενζύμων)

Liquizime XP

Αλκαλικό ενζυματικό απορρυπαντικό εργαλείων & ενδοσκοπίων

Liquiclean Ultra

Αλκαλικό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων

Detromatic A

Αλκαλικό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων

Detromatic NF

Ουδετεροποιητικό υγρό αυτόματων πλυντηρίων

Detromatic NS

Ουδετεροποιητικό υγρό αυτόματων πλυντηρίων

De Lyme

Ουδετεροποιητικό υγρό αυτόματων πλυντηρίων

Rinse Off

Διαβρεκτικό υγρό αυτόματων πλυντηρίων