Αυτόματων πλυντηρίων

Endozime AW Extra

Πολύ-ενζυματικό απορρυπαντικό (6 ενζύμων)

Liquizime XP

Αλκαλικό ενζυματικό απορρυπαντικό εργαλείων & ενδοσκοπίων

Liquiclean Ultra

Αλκαλικό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων

Labomat MA Liquid

Αλκαλικό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων

Labomat KS

Ουδετεροποιητικό υγρό αυτόματων πλυντηρίων

De Lyme

Ουδετεροποιητικό υγρό αυτόματων πλυντηρίων

Rinse Off

Διαβρεκτικό υγρό αυτόματων πλυντηρίων