Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Προϊόντα

Medical

Εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων και επιφανειών. Βοηθητικά αξεσουάρ καθαρισμού, προστασίας και σήμανσης των εργαλείων και ιατρικών οργάνων.

ATP System

Στιγμιαίος έλεγχος της ποιότητας του καθαρισμού. Ο αξιόπιστος τρόπος για τη διασφάλιση της σωστής διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης όλων των επιφανειών και των εσωτερικών καναλιών των ενδοσκοπίων και αυλοειδών εργαλείων.

Endoscopy care

Προηγμένα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης ενδοσκοπίων. Βοηθητικά αξεσουάρ καθαρισμού, μεταφοράς και αποθήκευσης ενδοσκοπίων και αναλώσιμα προϊόντα μίας χρήσης.