Αντισκωριακό & καθαριστικό spray ανοξείδωτων εργαλείων, επιφανειών & κλιβάνων

 1. Γενικές Πληροφορίες

  Αντισκωριακό, αναζωογονητικό υγρό spray, γρήγορου αφρισµού, ανοξείδωτων εργαλείων- επιφανειών και κλιβάνων. Αφρώδης δράση που παραµένει στα τοιχώµατα περισσότερο για καλύτερη διείσδυση.

  Το F.A.C.T.S είναι ένα ασφαλές, αναζωογονητικό αφρίζων διάλυµα ταχείας δράσης που αποµακρύνει σκουριά, στίγµατα, ίχνη οξείδωσης, κηλίδες διάβρωσης, άλατα, µεταλλικές και αλκαλικές εναποθέσεις από τα εσωτερικά τοιχώµατα των κλιβάνων, ανοξείδωτα εργαλεία, ανοξείδωτα καρότσια, νεροχύτες και ανοξείδωτους δίσκους. Ταυτόχρονα αποµακρύνει όλες τις βλαβερές και δυσάρεστες οσµές. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τοπικά πάνω στα εργαλεία εξίσου αποτελεσµατικά.

  Η νέα σύνθεση του αφρού σε spray παραµένει στα τοιχώµατα των κλιβάνων περισσότερο, επιτυγχάνοντας καλύτερη διείσδυση και περισσότερη καθαριστική δράση. Ταυτόχρονα εξαφανίζει όλες τις δυσάρεστες οσµές.

  To F.A.C.T.S ξεπλένεται εύκολα και δεν αφήνει κατάλοιπα. Λειτουργεί µε αντλία χωρίς προωθητικό αέριο, είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
  ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ , ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

  • Ελαφρύ διάλυµα οξέως που αφαιρεί σκουριά, σηµάδια και διάβρωση.
  • Αποµακρύνει άλατα και αλκαλικές εναποθέσεις.
  • Επαναφορά αρχικής κατάστασης.
  • ∆εν διαβρώνει, δεν είναι τοξικό, δεν βλάπτει τα ανοξείδωτα.
  • ∆ιατηρεί σαν καινούρια εργαλεία, καρότσια & δίσκους.
  • Εξαφανίζει δυσάρεστες οσµές από τα εσωτερικά τοιχώµατα των κλιβάνων.
 2. Χρήση & Δοσολογία

  Ψεκάστε τα εσωτερικά τοιχώµατα του κλίβανου (πρέπει απαραιτήτως να έχουν κρυώσει) ή τις ανοξείδωτες επιφάνειες, καρότσια, δίσκους, κλπ. Αφήνετε να δράσει για 15 – 30 λεπτά. Για ανοξείδωτα εργαλεία αφήστε να δράσει 10-15 λεπτά.
  Το τρίψιµο µε µια βούρτσα (όχι µεταλλική) θα επισπεύσει την καθαριστική του δράση.

  Ξεπλένετε µε άφθονο νερό. Επαναλάβετε την διαδικασία όσες φορές θέλετε. Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά την εφαρµογή. Η συχνή χρήση του F.A.C.T.S θα επιµηκύνει την διάρκεια ζωής του κλιβάνου και όλων των ανοξείδωτων σκευών.

 3. Τεχνικό Φυλλάδιο
 4. MSDS