Προστατευτικό οπτικής ίνας ενδοσκοπίων

  1. Γενικές Πληροφορίες

    Το ScopeValet TipGuard είναι ένα ειδικό προστατευτικό κάλυμμα για την άκρη του ενδοσκοπίου. Προστατεύει αποτελεσματικά ολόκληρο το περιφερειακό άκρο του ενδοσκοπίου.

    Παρέχει μια απλή, ασφαλή, και άκρως αποτελεσματική μέθοδο προστασίας των ευαίσθητων οπτικών ινών των ενδοσκοπίων κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη.

    Με ειδικό σχεδιασμό για να μη διατηρεί την υγρασία και να εξασφαλίζει στο άκρο επαρκή αερισμό, μειώνοντας την πιθανότητα της μικροβιολογικής ανάπτυξης.

    Είναι μιας χρήσης, σε ατομικές συσκευασίες, για την ελαχιστοποίηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

  2. Τεχνικό Φυλλάδιο