Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Detromatic NF

Ουδετεροποιητικό υγρό αυτόματων πλυντηρίων

 1. Γενικές Πληροφορίες

  Ουδετεροποιητικό υγρό για αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων

  Το DetroMatic NF είναι ουδετεροποιητικό υγρό βασισμένο σε ανόργανα οξέα (φωσφορικό οξύ).

  Εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα των ανοξείδωτων και διαλύει τα υπολείμματα ασβεστίου.

  Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες και δεν είναι τοξικό.   pH (18  28ºC): 1.5 –3

 2. Χρήση & Δοσολογία

  0.05% – 0.1% / lt νερού

 3. Τεχνικό Φυλλάδιο
 4. MSDS