Απολυμαντικό ενδοσκοπίων & χειρουργικών εργαλείων με γλουταραλδεΰδη, έτοιμο προς χρήση

 1. Γενικές Πληροφορίες

  Απολυμαντικό υγρό ενδοσκοπίων & χειρουργικών εργαλείων με γλουταραλδεΰδη για χρήση στο χέρι & πλυντήρια υπερήχων.

  Το Chemihyd Des είναι έτοιμο προς χρήση διάλυμα υψηλού βαθμού απολύμανσης και αποστείρωσης εργαλείων.

  Είναι κατάλληλο για όλα τα χειρουργικά εργαλεία και τα θερμοευαίασθητα όργανα όπως ενδοσκόπια, βρογχοσκόπια, λαρυγγοσκόπια, σωλήνες διασωλήνωσης, σωλήνες αναρρόφησης, οπτικά εργαλεία, λαβίδες βιοψίας, νεφροειδή, στοματολογικά εργαλεία.

  Το διάλυμα παραμένει ενεργό για 30 ημέρες. Είναι κατάλληλο για χρήση με βυθισμό και σε πλυντήρια υπερήχων. Είναι φιλικό προς όλα τα υλικά κατασκευής εργαλείων και δεν περιέχει φωσφατικά. pH 5.4 – 6.5

  Δεν είναι συμβατό με απολυμαντικά βασισμένα σε αμίνες. Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά θα πρέπει όλα τα εργαλεία, κυτία και ο εξοπλισμός να πλυθούν από το προηγούμενο απολυμαντικό.

 2. Χρήση & Δοσολογία

  ΧΡΗΣΗ: Βυθίζετε τα εργαλεία μέσα στο υγρό ώστε να είναι καλυμμένα από αυτό. Ο χρόνος δράσης για υψηλή απολύμανση είναι 20 λεπτά και για σποροκτονία 3 ώρες. Ξεπλύνετε μετά το βυθισμό τα εργαλεία με νερό.

  Δεν είναι συμβατό με απολυμαντικά βασισμένα σε αμίνες. Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά θα πρέπει όλα τα εργαλεία, κυτία και ο εξοπλισμός να πλυθούν από το προηγούμενο απολυμαντικό.

 3. Φάσμα Δράσης
  ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
  Escherichia coli
  20 min
  Staphylococcus aureus20 min
  Pseudomonas aeruginosa20 min
  Streptococcus feacalis20 min
  Aspergillus niger20 min
  Candida albicans20 min
  HBV / HCV / HIV20 min
  Adenoviruses20 min
  Enterovirus20 min
 4. Τεχνικό Φυλλάδιο
 5. MSDS