1. Γενικές Πληροφορίες

  Αλκοολούχο σπρέι επιφανειών ταχείας δράσης, με 72% αλκοόλη

  Το Bacticid είναι κατάλληλο για γρήγορη απολύμανση και ταυτόχρονο καθαρισμό επιφανειών και ιατροτεχνολογικών συσκευών, ανθεκτικών στις αλκοόλες.

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χειρουργικά τραπέζια, φορεία, καρέκλες ασθενών, νοσοκομειακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια καθώς και για την απολύμανση σε χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων όπου η απολύμανση είναι το σημαντικότερο μέσο αποφυγής των λοιμώξεων.

  Το Bacticid περιέχει τρία ισχυρά απολυμαντικά συστατικά αλκοολών και δύο ειδών τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου, γεγονός που το κάνει ευρέως αποτελεσματικό ακόμη και σε βακτήρια που γρήγορα αναπτύσσουν αντοχή στα κοινά απολυμαντικά προσδίδοντάς του επιπλέον καθαριστικές ιδιότητες. Εξατμίζεται γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα. Είναι επίσης αποτελεσματικό σε στελέχη βακτηρίων με ισχυρό περίβλημα λίπους καθώς το αλκοόλ επιτρέπει στο απολυμαντικό να διεισδύσει πιο εύκολα στο περίβλημα λίπους.

  Τo Βacticid περιέχει καθαρή αιθυλική αλκοόλη με ελάχιστη πτητικότητα ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργικές αναπνευστικές αντιδράσεις. pH:6.5 – 7.5

  Είναι Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο, Φυματιοκτόνο, Gram+/Gram- (συμπ. M.terrae). Αδρανοποιεί τους ιούς (συμπ. H1N1, H1N5, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes, Adeno, Rota)

 2. Φάσμα Δράσης
  ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ

  Escherichia coli ATCC 10536
  30 sec
  Staphylococcus aureus ATCC 2102730 sec
  Enterococcus Hirae ATCC 1054130 sec
  Pseudomonas aeruginosa ATCC 902730 sec
  Streptococcus feacalis30 sec
  Mycobacterium tuberculosis30 sec
  Candida albicans ATCC 1023130 sec
  Aspergillus niger ATCC 1640430 sec
  HBV / HCV / HIV30 sec
  Adenoviruses (type 5) ATCC –VR- 530 sec
  Herpes simplex30 sec
  Rota30 sec
  Vaccinia ATCC CC8130 sec
 3. Τεχνικό Φυλλάδιο
 4. MSDS