Απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανειών με 72% αλκοόλη

 1. Γενικές Πληροφορίες

  Εµποτισµένα µαντηλάκια επιφανειών & συσκευών µε καθαρή αιθυλική αλκοόλη 72%.

  Τα µαντηλάκια Bacticid Wipes είναι κατάλληλα για γρήγορη απολύµανση επιφανειών και  ιατροτεχνολογικών συσκευών.

  Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια σε χειρουργικά τραπέζια, φορεία, καρέκλες ασθενών,  νοσοκοµειακά κρεβάτια, αναπηρικά αµαξίδια καθώς και για την απολύµανση σε χώρους υψηλών υγειονοµικών απαιτήσεων όπου η απολύµανση είναι το σηµαντικότερο µέσο αποφυγής των λοιµώξεων.

  Τα Bacticid Wipes περιέχουν τρία ισχυρά απολυµαντικά συστατικά – αλκοολών και δύο ειδών τεταρτοταγή  άλατα αµµωνίου, γεγονός που τα κάνουν ευρέως αποτελεσµατικά ακόµη και σε βακτήρια που γρήγορα  αναπτύσσουν αντοχή στα κοινά απολυµαντικά. Είναι επίσης αποτελεσµατικά σε στελέχη βακτηρίων µε  ισχυρό περίβληµα λίπους καθώς το αλκοόλ επιτρέπει στο απολυµαντικό να διεισδύσει πιο εύκολα στο  περίβληµα λίπους.
  Βacticid wipes περιέχουν καθαρή αιθυλική αλκοόλη µε ελάχιστη πτητικότητα ώστε να  αποφεύγονται οι αλλεργικές αναπνευστικές αντιδράσεις. Κάθε µαντηλάκι έχει διάσταση 20 X 20cm. pH:6.5 – 7.5

 2. Φάσμα Δράσης
  ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
  Escherichia coli
  30 sec
  Staphylococcus aureus30 sec
  Pseudomonas aeruginosa30 sec
  Streptococcus feacalis30 sec
  Mycobacterium tuberculosis30 sec
  Candida albicans30 sec
  HBV / HCV / HIV30 sec
  Adenoviruses30 sec
  Herpes simplex30 sec
  Rota30 sec
  Vaccinia30 sec
 3. Τεχνικό Φυλλάδιο