Medical

Medical Cleaning

Εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων και επιφανειών.
Βοηθητικά αξεσουάρ καθαρισμού, προστασίας και σήμανσης των εργαλείων και ιατρικών οργάνων.