Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Endoscopy care

Endoscopy care

Προηγμένα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης ενδοσκοπίων.
Βοηθητικά αξεσουάρ καθαρισμού, μεταφοράς και αποθήκευσης ενδοσκοπίων και αναλώσιμα προϊόντα μίας χρήσης.

Medical

Εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων και επιφανειών.

ATP System

Στιγμιαίος έλεγχος της ποιότητας του καθαρισμού.

Endoscopy care

Προηγμένα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης ενδοσκοπίων.