Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

All posts by: cloud

About cloud

Θέματα της FDA Σημαντική ανακοίνωση για την ασφάλεια

Ο σχεδιασμός του ενδοσκοπίου της ERCP μπορεί να εμποδίσει τον αποτελεσματικό καθαρισμό. Έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις μετάδοσης πολυανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών (MDRO) μέσω της ERCP. Η μετάδοση θεωρείται ότι συνέβη λόγω […]

Τεχνολογίες για τον έλεγχο ποιότητας καθαρισμού ενδοσκοπίων

ASGE  Technology Committee Η επιτροπή τεχνολογίας της Αμερικανικής Εταιρείας για την Γαστρεντερική Ενδοσκόπηση (ASGE) παρέχει ανασκοπήσεις υφιστάμενων, νέων ή αναδυόμενων ενδοσκοπικών τεχνολογιών που έχουν αντίκτυπο στην πρακτική της ενδοσκόπησης GI.

Αυτόματα πλυντήρια ενδοσκοπίων / Ενδοσκόπια ERCP

ASGE Technology Committee Περίπου 20 εκατομμύρια ενδοσκοπικές διαδικασίες GI εκτελούνται ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μετάδοση λοιμωδών παραγόντων από ενδοσκόπια θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά σπάνια, εμφανίζονται με εκτιμώμενη συχνότητα 1 […]