Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ATP

ATP Σύστημα ελέγχου καθαρισμού

Στιγμιαίος έλεγχος της ποιότητας του καθαρισμού.
Ο αξιόπιστος τρόπος για τη διασφάλιση της σωστής διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης όλων των επιφανειών και των εσωτερικών καναλιών των ενδοσκοπίων και αυλοειδών εργαλείων.

Ultrasnap

Το ultrasnap είναι μία αναλώσιμη ράβδος 115 mm, απαραίτητη για τη λήψη δείγματος με προ-εμποτισμένη μπατονέτα και ενσωματωμένο το αντιδραστήριο της λουσιφεράσης.

Όταν η τριφοσφωρική αδενοσίνη (ATP) έρχεται σε επαφή με το μοναδικό, υγρό αντιδραστήριο λουσιφεράση / λουσιφερίνη στη συσκευή δείγματος ultrasnap, εκπέμπεται φως σε ποσότητα ανάλογη με τη συγκέντρωση του ATP.

Test Instrusponge

Το Test Instrusponge χρησιμοποιείτε για να ληφθεί το δείγμα από τα εσωτερικά κανάλια των ενδοσκοπίων και των αυλοεΐδών εργαλείων.

Στη συνέχεια τοποθετείται μέσα στο Ultrasnap για να ενεργοποιηθεί με το αντιδραστήριο και να μας δώσει το αποτέλεσμα του επιπέδου καθαριότητας.

Reader

Το Reader είναι μια απλή και φορητή μονάδα χειρός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε   οποιαδήποτε χώρο ιατρικών εγκαταστάσεων όπου είναι σημαντική η αξιόπιστη καθαριότητα.
Μετρά την ποσότητα του εκπεμπόμενου φωτός και παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο της μόλυνσης μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Όσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης τόσο μεγαλύτερο είναι και το επίπεδο της μόλυνσης.

ATP Complete system

Το  ATP Complete system είναι ένα γρήγορο, απλό και αξιόπιστο σύστημα για τον έλεγχο καθαριότητας ή την μέτρηση της μόλυνσης μικροβίων, με διάφορες εφαρμογές απ’ όλη την ιατρική δραστηριότητα. Σε αυτή περιλαμβάνονται χειρουργικά εργαλεία και ενδοσκόπια, χέρια, επιφάνειες, καθαρισμού, χειρουργεία, αίθουσες αναμονής και όπου η μόλυνση μπορεί να αναπτυχθεί και να επηρεάσει πιθανόν ασθενείς και ιατρικό προσωπικό.

Ανιχνεύει την τριφοσφωρική αδενοσίνη (Adenosine Triphosphate ATP), μόριο διατήρησης ενέργειας που εντοπίζεται σε ζώα, φυτά, βακτήρια, στη ζύμη και σε άλλα κύτταρα. Κάποια παράγωγα, κυρίως το αίμα και τα βιολογικά υπολείμματα, περιέχουν μεγάλες ποσότητες ATP. Η μικροβιακή μόλυνση περιέχει ATP, αλλά σε μικρότερες ποσότητες. Μετά τον καθαρισμό, όλες οι πηγές του ATP θα πρέπει να μειώνονται σημαντικά.

Όταν η άκρη (μπατονέτα) του Test Swab περισυλλέξει το ΑΤΡ και αυτό στη συνέχεια έρθει σε επαφή με το μοναδικό αντιδραστήριο λουσιφερίνη / λουσιφεράση, μέσα στο σωλήνα του Test Swab, εκπέμπεται φώς σε άμεση αναλογία με την ποσότητα ΑΤΡ που ανιχνεύτηκε. Το Test Swab στη συνέχεια τοποθετείται στο Reader (ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΟ) που μετρά την ποσότητα φωτός που παράγεται και μας μεταφράζει το επίπεδο μόλυνσης σε 15 δευτερόλεπτα.

Το Reader μπορεί στη συνέχεια να συνδεθεί σε PC όπου η μέτρηση καταχωρείται σε μια βάση δεδομένων ώστε να κρατηθεί αρχείο. Το πρόγραμμα εκτός  από την αρχειοθέτηση  προσφέρει την δυνατότητα γραφικών απεικονίσεων, την σύνταξη αναφορών και αναλύσεων καθώς και συγκεντρωτικών πινάκων των αποτελεσμάτων.

Στιγμιαίος έλεγχος  της ποιότητας του Καθαρισμού

 Τα νοσοκομεία είναι δημόσιοι χώροι όπου ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες έρχονται σε επαφή με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλό ποσοστό πιθανοτήτων στην  μεταφορά μολυσματικών ασθενειών από τον έναν στον άλλον. Αυτό μπορεί να προκληθεί είτε άμεσα (π.χ. από χειραψία , πόμολα, βρύσες), είτε έμμεσα (π.χ. βήχας, φτάρνισμα ). Αυτό σημαίνει ότι ο καθαρισμός και η απολύμανση είναι παράμετροι ιδιαίτερα σημαντικοί και πρέπει να διεξάγονται με τον πλέον  επαγγελματικό και οργανωμένο τρόπο. Το ATP monitoring equipment σας δίνει άμεση ενημέρωση αναφορικά στις μεθόδους καθαρισμού και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην παρακολούθηση και περεταίρω βελτίωση των διαδικασιών καθαρισμού σε πολλά τμήματα του νοσοκομείου.

Βασικά Πλεονεκτήματα

  • Το σύστημα ATP Complete system παρέχει μόνιμο αρχείο μεγάλης χωρητικότητας και αποδείξεις παρακολούθησης. Παρέχει δεδομένα για ποιοτική εξασφάλιση.
  • Παρέχει ένα είδος άμεσου και ταχύ ελέγχου κάποιας τυχαίας περιοχής που μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση όσον αφορά την καθαριότητα. Κατά τη συζήτηση «πόσο καθαρό είναι το καθαρό» το ATP Complete system μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει αποτελεσματικά τα επίπεδα καθαριότητας.
  • Τα παρεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία βοηθούν στην ανάπτυξη ρεαλιστικών παραμέτρων όσον αφορά την αποδοτικότητα του καθαρισμού.
  • Εύκολο στη χρήση καθώς το λογισμικό δουλεύει σε παραθυρικό περιβάλλον και γρήγορο αφού δίνει αποτελέσματα σε 15 δευτερόλεπτα.
  • Παρέχει ημερομηνία για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας.
  • Με τη χρήση του Test Instrusponge αποδεικνύεται η καθαριότητα των εσωτερικών καναλιών των ενδοσκοπίων, προλαμβάνοντας τη μετάδοση λοιμώξεων μεταξύ των ασθενών.

Εύκαμπτα και άκαμπτα Ενδοσκόπια

Τα εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια με δύσκολη πρόσβαση στα εσωτερικά κανάλια προσφέρουν μια μοναδική πρόκληση για τον έλεγχο καθαριότητας.

Η Ruhof δημιούργησε το Test Instrusponge. Είναι ένα απορροφητικό σφουγγαράκι σε λεπτή ράβδο, το οποίο έχει πρόσβαση στα εσωτερικά κανάλια των ενδοσκοπίων. Έτσι μπορείτε να πάρετε την ακριβή ένδειξη των βιολογικών υπολειμμάτων.

Το ATP Complete system είναι ο μόνος τρόπος που εγγυάται πως όλη η δυνατή μόλυνση έχει ολοκληρωτικά αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της απολύμανσης. Με αυτή τη μέθοδο διατηρούνται αρχεία για την  αποτελεσματικότητα του καθαρισμού των ενδοσκοπίων μεταξύ εξετάσεων των ασθενών, αποτρέποντας την μετάδοση ιών και λοιμώξεων.

Με τη χρήση του Test Instrusponge μπορεί κάποιος να επαληθεύσει αν υπάρχουν επίπεδα μόλυνσης μέσα στα κανάλια των ενδοσκοπίων ή στα εργαλεία που διαθέτουν κανάλια.

Το Test Instrusponge είναι αποστειρωμένο και σε ξεχωριστό πακέτο κάθε τεμάχιο διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά του σε οποιοδήποτε χώρο καθαρίζονται τα ενδοσκόπια και τα εργαλεία που διαθέτουν κανάλια.

Τα συλλεγόμενα στοιχεία μπορούν να αποθηκευτούν ως μόνιμη απόδειξη καθαριότητας που πληροί τα κριτήρια και είναι πολύ αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης για τους υπεύθυνους όλων των εγκαταστάσεων όπου η καθαριότητα ελέγχεται στενά.

Γρήγορο, απλό και αποτελεσματικό

Όταν χρησιμοποιείται το Test Instrusponge η άκρη του σφουγγαριού πρέπει πρώτα να περνά μέσα από το κανάλι του ενδοσκοπίου ή των αυλοειδών εργαλείων για να συλλέξει το δείγμα. Στη συνέχεια πρέπει να κόψετε την άκρη και να τη ρίξετε μέσα στο ultrasnap και να σπάσετε τo καπάκι του ultrasnap για να ελευθερωθεί το διάλυμα.

Το ultrasnap μπαίνει μέσα στο Reader και σε 15 sec δείχνει το ακριβές νούμερο της μέτρησης. Το νούμερο αυτό μεταφέρεται (προαιρετικά) στο λογισμικό πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία λεπτομερών αναφορών και ιστορικού ελέγχου καθαρισμού ώστε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα των καθαριστικών διαδικασιών.

Συνιστάται όλα τα ενδοσκόπια & αυλοειδή εργαλεία, να καθαρίζονται με το μίας χρήσης σφουγγαράκι  Instrusponge της Ruhof που είναι εμποτισμένο με ενζυματικό απορρυπαντικό Endozime  AW Triple Plus για την εξασφάλιση εξαιρετικής καθαριότητας.