Νέα

4o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΓΕ για την απολύμανση των ενδοσκοπίων και των αναλώσιμων στην ενδοσκόπηση.

Σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων σεμιναρίων για την απολύμανση των ενδοσκοπίων και των αναλώσιμων στην ενδοσκόπηση, που διοργανώθηκαν το 2017, η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία πρόκειται να διοργανώσει το 4ο κατά σειρά αντίστοιχο σεμινάριο.

Όπως και τα προηγούμενα, το σεμινάριο αυτό θα λάβει χώρα στην αίθουσα διαλέξεων του κτηρίου της ΕΓΕ στις 20 Ιανουαρίου 2018 και η πρακτική άσκηση θα γίνει στην είσοδο του κτηρίου. Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στον επαγγελματία υγείας που έχει την ευθύνη του καθαρισμού των ενδοσκοπίων, όλη τη θεωρητική και πρακτική γνώση που χρειάζεται για να επιτυγχάνει ορθή απολύμανση σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Περιλαμβάνει τις απαντήσεις σε μια σειρά βασικών ερωτημάτων που αφορούν τη διαδικασία καθαρισμού από το Α ως το Ω, τις συστάσεις που προκύπτουν από συστηματική ανασκόπηση των μελετών και των κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και πρακτικές συμβουλές και μυστικά.  Το σεμινάριο απευθύνεται στις νοσηλεύτριες και στους νοσηλευτές των Ενδοσκοπικών Τμημάτων που είναι μέλη της ΕΓΕ.

Σκοποί του σεμιναρίου είναι :

  1. η εκπαίδευση στον καθαρισμό των ενδοσκοπίων και των αναλώσιμων εργαλείων
  2. η διαρκής αναβάθμιση των γνώσεων και ανασκόπηση των πρακτικών στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
  3. η δημιουργία του επιστημονικού εκείνου περιβάλλοντος και τόπου συνάντησης των εξειδικευμένων νοσηλευτριών όπου θα συζητούνται θέματα που αφορούν τον ποιοτικό και επαρκή καθαρισμό προάγοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και την επικοινωνία μεταξύ των Ενδοσκοπικών Τμημάτων
  4. η χορήγηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης στον καθαρισμό των ενδοσκοπίων και των εργαλείων και η πιστοποίηση από την ΕΓΕ των μελών του Νοσηλευτικού Τμήματος που έχουν εκπαιδευτεί στα ειδικά αυτά σεμινάρια

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

 

,